Fassaadi soojustamine

Kuidas soojustame paneelmaju. Suurpaneelelamute välisseinapaneelide liitekohad sisaldavad  külmasildu, seda kinnitab ka 2009 aastal tehtud uuringud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnas läbi viidud uuring “Eesti eluasemefondi suurpaneel-korterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga”.

Esimese etapina tuleb likvideerida külmasillad (külmasild on koht, kus soojusisolatsioon on kehvasti paigaldatud või puudub üldse. Samuti võib olla külmasillaks mõni läbiv tarindi osa. Ühesõnaga, külm pääseb sisse või teistpidi soe välja), vältimaks hallituse teket liites kohtadel tagamaks tervislikku sisekliimat. Külmasildade likvideerimiseks piisab 70-50 mm paksusest välimisest lisasoojustusest. Samas on nii õhukese lisasoojustuse paigaldamine majanduslikult on ebaotstarbekas. Soojustuse paksuse osakaal kogu lisasoojustamise hinnas on paksemast soojustusest saadava energiasäästuga võrreldes väike. Energiatõhususe otstarbekas soojustuse paksus on 15-20 cm. Sarnaselt välisseintega tuleb soojustada ka rõdu välissein või lodža külgseinad. Lodža külgseintes võib piirduda õhema, 50 mm soojustuse paksusega. Välisseinte lisasoojustamise korral tuleb asendada ka kõik serva, -ääre, -ja katteplekid.