Siseseinte soojustamine

Läbipuhutavate ja jahedate betoon- ja kiviseinte täiendav soojustamine seestpoolt võib osutuda olukorda halvendavaks, sest soojustuse lisamine seinte sisepinnale muudab oluliselt kogu olemasoleva seina temperatuuri- ja niiskusrežiimi. Kuid puit-kergtarindite juures on selline soojustusviis otstarbekas ja tulemuslik, kui arvestada, et aurutõkkekihist väljapoole jääv soojustuse kiht on vähemalt kaks korda paksem.
Kui olemasoleva puitseina välisvoodri all on aurutihe kiht (tõrvapapp või kile), tuleb see enne lisasoojustuse paigaldust kindlasti eemaldada. Samas kui soojustada eluruumi ja külma pööningu vahelist puitlage, ei ole aurutõkke kasutamine ilmtingimata vajalik, sest tuulutatav katusealune tagab hea õhuvahetuse ja niiskus pääseb kergesti konstruktsioonist välja.