Tuulutatava katusealuse soojustus tööd

Katusealuse ruum peab olema tuulutatav, õhk peab liikuma soojustuskihi ja katusekattematerjali vahel. Tavaliselt jäetakse räästa tuulekasti laudade vahele 1-2cm vahe. Paraku levivad tulekahju korral sama teed pidi tuli ja kuumad põlemisgaasid. Teisalt on võimalik pööningu tuulutamist korraldada katuses paiknevate otsaseinte, tuulutustorude, õhutusrestide või pööninguakende kaudu. Õhu alumiste sissevooluavade efektiivne kaugus ülemistest tuulutusavadest ca 8 m, mis ei tohiks nõuda liigrohkete tuulutustorude paigaldamist katusele, kuid on tuleleviku piiramiseks tõhus lahendus. Tavaliselt loetakse pööning omaette tuletõkkesektsiooniks. Kui alumise ruumi tuletõkkesein ulatub läbi pööningu katusekatteni, pole tõkketarindina toimivat vahelage tarvis.